CarbonCloud tilldelas stipendium av Svenska Mässan

CarbonCloud fick idag Svenska Mässans stipendium för företagets innovation CarbonAte som gör det enkelt för restauranger att räkna ut matens klimatpåverkan och för matgäster att göra hållbara val.

Stipendiet som är på 100 000 kronor är ytterligare ett bevis på att CarbonClouds klimatmärkningstjänst CarbonAte ligger rätt i tiden och hjälper företaget att nå ut till en allt mognare marknad som efterfrågar enkel pedagogisk klimatmärkning av mat.

Att vad vi äter spelar stor roll för klimatfrågan är väldigt etablerat i forskarvärlden, men vi upplevde att de som fattar beslut kring mat, alltså de som lagar den och de som äter den, inte hade tillgång till informationen. Vi såg att medvetenheten om vikten av hållbara val kopplat till vad vi äter växer men att det saknades ett enkelt verktyg som tydligt visar vilken klimatpåverkan det vi lägger på tallriken har. Vårt system för klimatmärkning löser detta, något både krögare, restauranger och deras matgäster tagit emot med stor entusiasm. Responsen på klimatmärkningen har varit jättepositiv, med kraftigt minskade utsläpp och nöjdare kockar och gäster. Den fantastiska utmärkelsen från Svenska Mässan är mycket glädjande och hjälper oss i vårt arbete, vilket är mycket värdefullt för ett nystartat bolag med begränsade resurser men med stor potential, säger David Bryngelsson VD CarbonCloud.

Svenska Mässan motiverar valet av CarbonCloud med att ”CarbonCloud tilldelas stipendiet för att deras tjänst har en positiv påverkan på klimat och lönsamhet samtidigt som den är enkel för kökschefer och kockar inom matsektorn och därigenom även besöksnäringen”.

Vi ser en fantastiskt stor potential i CarbonAte. Det är en innovation där digitalisering och hållbarhet går hand i hand och som skapar nytta för miljön, restauranger och enskilda gäster och besökare. Hållbarhet är ett viktigt område för vår verksamhet. Det finns i hela vårt tänk, både som mötesplats och arbetsplats. Hållbar utveckling är en naturlig del i hela verksamheten. Restaurangerna är inget undantag där den egna restaurangen West Coast nu är först ut att testa CarbonAte, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef Svenska Mässan

CarbonCloud startade som en idé utifrån ett forskningsprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola och har sedan en tid tagit fart. Med David Bryngelsson i teamet, vd och medgrundare, har forskningen kretsat kring klimatfrågan och vad som kan göras åt den, med fokus på matsektorn.

CarbonCloud och deras klimatmärkningstjänst CarbonAte hjälper restauranger att räkna ut klimat-påverkan för varje ingrediens som används i matlagningen och ger även konsumenten en överskådlig klimatberäkning för varje rätt som presenteras på menyn. CarbonCloud samarbetar sedan i mars med Världsnaturfonden WWF, vilka har lanserat konceptet One Planet Plate. En del i samarbetet består av utveckling samt design av Matkalkylatorn vilken gör det möjligt för privatpersoner att beräkna klimatpåverkan från olika typer av råvaror.


Om Svenska Mässan:
Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, teater, spa, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 3,1 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg.

Läs mer på www.svenskamassan.se


För mer information, vänligen kontakta:

David Bryngelsson, VD CarbonCloud,
Tel: 0704 - 40 21 25
Mail: david.bryngelsson@carboncloud.io

Nils Sjöberg, Svenska Mässan
Tel: 0701 – 61 68 50
Mail: nils.sjoberg@svenskamassan.se

CarbonCloud tilldelas stipendium av Svenska Mässan
Share this